Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor Mærkesager
Giv en donation 1000 meter for 1000 børnBliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

JulemærkeFONDENS MÆRKESAGER

I Julemærkefonden arbejder vi for det gode børneliv uden mobning, ensomhed og mistrivsel.


 

Det er Julemærkefondens vision at skabe et bedre børneliv i Danmark. Det gør vi ved at sætte ind over for mobning, mistrivsel og ensomhed, der fører til, at børn mister troen på dem selv. Vi mener, at gode fællesskaber, nærvær og sunde vaner har afgørende betydning for børns trivsel. 


Børn får et godt liv, hvor de trives, hvis de er med i fællesskaber, hvor de har betydning for andre. Det er voksnes ansvar, at børn som står uden for, kommer med i gode børnefællesskaber.

Børn har brug for voksne, som ser dem og lytter til dem. Nærværende voksne kan hjælpe børn med at få øje på det, de er gode til og med at øve sig på noget nyt.

Det er afgørende, at børn har sunde vaner. Børn skal bevæge sig, spise sund mad og sove om natten, så de har styrke og energi til livet. Voksne er rollemodeller for børns vaner og skal også lære børn at bruge skærme med fornuft.

Vi mener, at børns trivsel er voksnes fælles ansvar. Ingen voksne kan løfte det alene, men sammen kan vi alle være med til at hjælpe børn ud af mistrivsel.

Mistrivsel

Pige trist
Børn skal være i fællesskaber, hvor de bliver mødt med anerkendelse. På Julemærkehjemmene tilbyder vi alle børn at være del af et fællesskab. Det har helt afgørende betydning for deres trivsel og udvikling.

Alt for mange børn i Danmark mistrives. I dag taler vi om en decideret trivselskrise blandt børn. Den seneste Skolebørnsundersøgelse viste, at 30 % af børnene i 5. og 7. klasse har lavt selvværd, og 13 % af børnene på samme alderstrin har lav livstilfredshed.

Årsagerne til, at børn mistrives, er mange, og mistrivsel er et komplekst emne. Vi kan se, at børn mistrives, når de mangler livsglæde og handlekraft. Oplever børn gennem længere tid ikke at blive set, hørt eller være med i et fællesskab, kan følelsen af mistrivsel opstå.

Vores holdninger til mistrivsel:

  • Vi må aldrig acceptere at børn mistrives. Børns trivsel er et fælles ansvar for alle voksne.
  • Børn har brug for nærværende voksne, gode fællesskaber og sunde vaner.
  • Børn skal være i et miljø og i rammer, hvor de føler sig velkomne og trygge. 
  • Børn skal være i fællesskaber, hvor de bliver set, hørt og mødt med anerkendelse.

Læs mere om at få børn til at trives

Mobning

Mange børn oplever at blive mobbet. Det kan både foregå verbalt og fysisk, og det kan finde sted i den fysiske virkelighed og på digitale platforme. Mobning har vidtrækkende konsekvenser, som kan følge børnene langt ind i livet.
 
Mobning skyldes ofte en dårlig kultur i de fællesskaber, børnene færdes i. Kort sagt handler det om onde mønstre frem for onde børn. Det er de voksne, som har ansvaret for den tone og omgangsform, man bruger i fællesskabet. De har ansvaret for at lære børnene at tale ordentlig til hinanden og løse konflikter konstruktiv. 

Vores holdning til mobning:

  • Mobning er altid uacceptabelt. Det er et symptom på en kultur, som skal ændres.
  • Det er voksnes ansvar at sætte handlinger i gang, som stopper mobning.

Læs mere om mobning blandt børn

Pige alene
Ingen børn har fortjent at blive mobbet. På Julemærkehjemmene hjælper vi børnene ved at vise dem, at de har værdi for fællesskabet og vi lærer dem, at de er gode nok, som de er.

Ensomhed

Ensom dreng
Når børn oplever nærvær og omsorg fra jævnaldrende og voksne, føler de sig trygge og kan udvikle sig i en positiv retning. På Julemærkehjemmene er vi opmærksomme på, at ingen får lov til at passe sig selv.

Det er ubehageligt for børn at være ensomme. Når et barn ikke får opfyldt sine behov for nærhed og sociale relationer, kan det få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Skolebørnsundersøgelsen viser, at 10-14 % af pigerne i 5. og 7. klasse er ensomme, blandt drengene gælder det for 4-6 %.

Børn kan blive holdt udenfor og derved føle sig ensomme. Et barn kan være ensomt blandt andre, hvis det føler sig anderledes. Ensomheden kan også forekomme, hvis barnet ikke har gode erfaringer med at være i et fællesskab og derfor frivilligt trækker sig.

Vores holdning til ensomhed:

  • Det er voksnes ansvar, at ingen børn oplever at være ensomme i længere tid.
  • Voksne skal give børn adgang til fællesskaber, hvor de kan møde andre børn. 

Læs mere om ensomhed hos børn

Vejen til børns trivsel

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med:

Persondatapolitik og cookies

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®