Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation 1000 meter for 1000 børnBliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

Julemærkehjemmenes pædagogiske tilgang

Vi hjælper det enkelte barn til at kunne indgå i fællesskaber.
Vores pædagogiske tilgang bygger på nærvær, omsorg og tryghed


 

Mobning, ensomhed og udelukkelse fra andre børns fællesskab er det,
mange børn har med i bagagen, når de kommer på Julemærkehjem.


Mistrivsel har store konsekvenser for børn. Børnene føler sig forkerte, de føler sig utilstrækkelige, de tror ikke, de har værdi, og de tror ikke, de er velkomne i fællesskaber. Nogle børn trækker sig fra fællesskaber, fordi de ikke længere har modet til at være med.

Alle mennesker har behov for at være en del af et fællesskab. På Julemærkehjemmene hjælper vi børnene til at se og mærke, at de er gode nok, som de er, og at alle har noget at bidrage med til et fællesskab.

Vi lærer børnene nye måder at se på sig selv og verden. Det er med til at styrke deres selvfølelse, mod, energi og evne til at glæde sig og se lyst på fremtiden.

På Julemærkehjemmene hjælper vi børnene til bedre trivsel ved at styrke deres personlige og sociale udvikling. Kun når man har det godt med sig selv og mærker sin egen styrke, er man i stand til at håndtere de udfordringer, livet byder på.

Fællesskab giver bedre trivsel

piger leger klappeleg i naturen
Fællesskabet er udgangspunktet for alle aktiviteter på Julemærkehjemmene. At være en del af et fællesskab er afgørende for børnenes trivsel og udvikling.

Mange af de andre børn har oplevet det samme som mig - altså at føle sig udenfor og mindre værd. Derfor forstår de alting meget bedre, og jeg kan nemmere få venner her. Jeg kan bare være mig selv.

Nanna 9 år

I den daglige praksis vægter vi fællesskabet højt i alt, hvad vi gør. Vi er sammen, når vi spiser, bevæger os, hygger, griner og leger. Vi er også sammen om det, der er svært. Så hjælper vi hinanden, bakker hinanden op og er opmærksomme på, hvordan vi hver især har det. At være en del af et fællesskab bidrager til trivsel, læring og udvikling.

Mange af de børn, der kommer på Julemærkehjem, har ikke positive erfaringer med at indgå i sociale fællesskaber. Derfor hjælper vi børnene med at agere i fællesskabet og arbejder fokuseret med, at alle børn bliver set og hørt og får plads til at udtrykke sig og sætte ord på følelser og oplevelser. Det hjælper dem til at udvikle sig, håndtere egne og andres følelser og dermed udvikle sociale kompetencer.

Tillid, tryghed, ligeværd og plads til forskellighed er det, vores fællesskab bygger på. På Julemærkehjemmene kan man øve sig i at være den, man er, uden at være bange for at blive holdt udenfor, drillet eller kaldt øgenavne.

Alle børn har værdi

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns mod og kompetencer til at kunne indgå i fællesskaber. I takt med at børnene bliver mere trygge i fællesskabet med andre børn indbyder det ofte til, at børnene selv får mod til at tage initiativer til at henvende sig til andre. På den måde styrkes barnets oplevelse af sig selv som værende en del af et fællesskab.

På Julemærkehjemmene oplever børnene, at de har værdi for andre, fordi de kan hjælpe hinanden. Det er med til at ændre børnenes syn på deres eget værd.

I løbet af opholdet på Julemærkehjem knytter børnene tætte bånd til hinanden, og stærke venskaber opstår, når børnene kan spejle sig i hinanden og støtte hinanden i en ny og bedre retning. Mange børn fortæller, at venskaber er noget af det mest værdifulde for dem at få med hjem fra et ophold på Julemærkehjem. Nogle børn oplever endda for første gang at få en ven.

Hjælp til det enkelte barn

Mål, ønsker og forventninger til et ophold på Julemærkehjem er forskelligt, og derfor arbejder vi individuelt med det enkelte barn og familie både før, under og efter opholdet. Allerede inden opholdet møder vi barnet og familien første gang og taler med dem om deres forventninger og ønsker til opholdet på Julemærkehjem.

For nogle børn kan det være et mål at blive gladere for sig selv. For nogle kan målet være at turde sige fra og træffe beslutninger på baggrund af egne behov. Og for nogle kan målet med opholdet være at genvinde modet og lysten til at gå i skole.

Barnet bliver set, hørt og forstået

Gennem hele forløbet har barnet en kontaktpædagog, som sammen med barnet og familien arbejder for at nå de mål, der er sat for opholdet. Sammen lægger de en plan for, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe barnet i en positiv retning og styrke barnets personlige, sociale og faglige kompetencer.

I løbet af opholdet er kontaktpædagogen tæt på barnet og holder blandt andet en ugentlig samtale med barnet. Formålet er at sikre, at barnet er i god og positiv udvikling, at barnet oplever sig set, hørt og forstået, og at relationen til kontaktpædagogen bliver styrket.

Nogle børn er ikke vant til at sætte ord på deres tanker og følelser, men vi oplever, at samtalerne har en positiv betydning for barnet i forhold til at lære at udtrykke sig og se det som en styrke at turde fortælle, hvordan man har det.

Dreng med krydsede arme
På Julemærkehjemmene arbejder vi individuelt med det enkelte barn. Barnets kontaktperson hjælper barnet og familien under hele forløbet for at sikre, at barnet har det godt og støttes bedst i at nå de mål, der er sat for opholdet.

Tillidsfuld relation mellem barn og pædagog

Kvinde og pige krammer hinanden
Pædagogernes nærvær og opmærksomhed på hver barn er afgørende for, at barnet føler sig tryg og kan udvikle sig i en positiv retning. Pædagogerne er tilgængelige hele tiden og danner rammer om alle dagens aktiviteter.

Relationen mellem pædagogen og barnet er altafgørende for den måde, vi arbejder. Børnene oplever, at vi er nærværende og støtter dem i deres individuelle udvikling. Vi giver kram og kærlige skub efter børnenes behov.

Stine, viceforstander Julemærkehjemmet Liljeborg

Børn på Julemærkehjem kommer med et ønske om, at noget skal forandres i deres liv. Men tidligere nederlag og dårlige erfaringer med at deltage i forskellige aktiviteter, fællesskaber og skolegang hæmmer dem.

Vi mærker ofte, at børnene tvivler på egne evner i de aktiviteter, der er på Julemærkehjemmene – nogle har slet ikke mod på at deltage. Her er relationen til pædagogen afgørende for, at barnet kan få nye og positive erfaringer med sig selv og med at deltage i fællesskaber og aktiviteter.

En tæt, tillidsfuld og tryg relation mellem barn og pædagog er derfor bærende for den måde, vi arbejder på for at kunne hjælpe og understøtte det enkelte barns udvikling. Der er pædagoger til stede i alle dagens aktiviteter på Julemærkehjemmene.

Pædagogerne er tilgængelige for børnene hele tiden, og de tager sig tid til det enkelte barn. Det er også pædagogerne, der tilrettelægger dagens aktiviteter og skaber rammer for, at hvert barn kan få oplevelsen af at lykkes.

Motivation til at udfordre sig selv

Motivation er med til at skabe trivsel, læring og udvikling for barnet, og pædagogerne søger hele tiden at motivere barnet til at udfordre sig selv, opnå nye mål og dermed ændre barnets opfattelse af egne evner og kompetencer.

Vi tager udgangspunkt i, at barnet skal rykke sig en lille smule hele tiden, og vi giver derfor barnet udfordringer, som vi vurderer, barnet er i stand til at overkomme og kan lykkes med. Skulle noget alligevel gå skævt, er der pædagoger til at støtte barnet og motivere det til at prøve igen. Når børnene oplever, at de voksne prioriterer dem, stopper op og lytter til dem, giver det dem ro.

De voksnes nærvær og opmærksomhed på det enkelte barn er dermed vigtige forudsætninger for, at barnet føler sig tryg og kan udvikle sig i løbet af opholdet.

Vores hjælpearbejde

Her kan du finde information om, hvordan vi hjælper børnene før, under og efter opholdet.

Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®