Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation Bliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

Fokus på mobning, trivsel og ensomhed

MOBNING blandt børn

På Julemærkehjemmene tager vi hånd om mobning blandt børn. Vi lærer børnene, hvordan de kan blive en del af et godt fællesskab.


Hvad er mobning blandt børn?

Mobning kan foregå blandt børn, uanset hvilke sociale sammenhænge de befinder sig i. Børn tester grænser, har interne magtkampe og skal lære at finde deres egen identitet og plads i fællesskabet. I disse relationer kan der opstå mobbekulturer.

På Julemærkehjemmene er vi en del af børnenes hverdag, og vi kender til deres oplevelser med mobning. De fleste børn på vores hjem har været udsat for mobning som en indgribende del af hverdagen, hvor de er blevet holdt uden for fællesskabet.

Vi hjælper børnene på deres vej til identitetsdannelse og til at blive del af et fællesskab, hvor alle er forskellige, men alle hører til. På den måde får vi lagt låg på mobbekulturen og lært børnene at bidrage til det gode fællesskab.

Hvordan opstår mobning blandt børn?

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle børn vil udsætte andre for mobning, men der findes forklaringer. Vi mennesker har et grundlæggende behov for at passe ind i et fællesskab. På den vis kan vi bekræfte os selv i, at vi hører til, og at vi er gode nok.

Mobning blandt børn opstår, når børn ekskluderer andre fra fællesskabet for selv at føle et stærkere tilhørsforhold. Hvis alle i gruppen er enige om, at der er et barn, der ikke hører til i fællesskabet, styrkes fællesskabet af den fælles beslutning om at dømme vedkommende ude.

Læs mere om konsekvenser ved mobning

Hvornår er der tale om mobning?

Børn kan udsætte hinanden for forskellige drillerier, men der er en klar grænse for, hvornår det udvikler sig til mobning. Drillerier bliver til mobning, når de gentager sig over for et barn over en længere periode. Desuden afhænger det af mobberens intentioner og de følelser, det fremkalder hos mobbeofret.

Det er naturligt, at der foregår drillerier i børnenes sociale fællesskaber. Nogle drillerier kan endda være sjove for alle parter. Det er også helt naturligt, at børn har konflikter. Måske skal de have hjælp til at løse dem, men det er ikke nødvendigvis bekymrende, at de opstår. Når der til gengæld foregår mobning, er det nødvendigt at gribe ind. Her har både lærere og forældre et ansvar.

Mobning kan tage mange former. Det kan foregå gennem udelukkelse fra fællesskabet, det kan foregå ved brug af øgenavne, eller det kan foregå gennem rygtedannelse og sladder. I dag sker der også mobning online, og man er som voksen derfor nødt til at være meget opmærksom.

Mobning giver børn et negativt selvbillede og ødelægger deres selvtillid. Det kan føre til, at et barn bliver indadvendt og ked af det og ultimativt, at det trækker sig fra fællesskabet. At gå i skole kan måske pludselig føles som en næsten uoverkommelig daglig udfordring.

Det er ødelæggende for det barn, der oplever mobning, og det er ødelæggende for det miljø, børnene begår sig i. Derfor skal man som forældre gribe ind, hvis man oplever, at der er børn, som bliver mobbet.

Sådan afhjælper du mobning blandt børn

Det kan have konsekvenser langt frem i livet for det barn, der bliver mobbet. Samtidig er de børn, der mobber, ikke klar over, hvor store konsekvenser deres handlinger kan have. Derfor er der brug for de voksnes indgriben.

Oplever du som forælder mobning blandt børn, har du et ansvar for at handle. Det gælder uanset, om du er forælder til det barn, der bliver mobbet, eller til det barn, der mobber. Som forælder er der en række ting, du kan gøre for at afhjælpe mobning.

5 gode råd mod mobning

Det kan du som forældre gøre for at afhjælpe mobning:

 • Sørg for at lave legeaftaler med forskellige børn
 • Sørg for, at alle bliver inviteret til børnefødselsdage og klassefester
 • Lyt til barnet, der er udsat for mobning
 • Lad være med at skyde skylden på nogen, men fokuser på fællesskabet
 • Tag kontakt til barnets lærer, hvis du bliver opmærksom på mobning i klassen.

Julemærkebørns oplevelser med mobning

På Julemærkehjemmene gør vi meget ud af at få børnene til at sætte ord på deres følelser og oplevelser. Det er vigtigt, at de får talt om de hændelser, som har gjort dem kede af det eller vrede.

Børnene på hjemmene er gode til at dele deres historier både med pædagoger og med hinanden. Det skaber en gensidig forståelse og giver plads til, at børnene kan åbne op. Mange børn har oplevet samme former for mobning, og det skaber en følelse af, at de ikke er alene med problemerne.

Flere beskriver, hvordan de har haft mobning tæt på livet, hvad de har følt, og hvordan de reagerede i situationerne.

Mange børn er flove over at være blevet mobbet, og har derfor holdt det for dem selv. Men når de sidder i en gruppe, hvor andre fortæller, at de har oplevet noget tilsvarende, er det lettere at erkende og dele sine egne dårlige oplevelser.

Udover at det er forbundet med skam at blive mobbet som barn, føler børn ofte også skam over deres egne reaktioner på mobningen. Børnene på Julemærkehjem beskriver, at mobningen har ført til, at de har slået, råbt, grædt eller været udadreagerende på andre måder, som de nu skammer sig over.

Sådan skaber du bedre trivsel for dit barn


Børnenes historier

Mathildes historie

Matilde græd hver dag og ville ikke i skole

Lærkes historie

Lærke blev en del af fællesskabet

Hvornår er det mobning?

Som tidligere beskrevet kan der være en hårfin grænse mellem drillerier og mobning. Børnene på Julemærkehjemmene beskriver ofte mobning, som følelsen af, at noget gør ondt indeni.

Oplevelser af mobning

Nedenstående er eksempler, som Julemærkebørnene har oplevet som mobning:

 • Kalde hinanden grimme ting og øgenavne
 • Bagtale og hviske om hinanden
 • Tage hinandens ting / kaste med dem
 • Rive tegninger/skoleopgaver i stykker
 • Gøre nar af madpakken
 • Holde hinanden uden for
 • Ignorere hinanden.

Hvordan håndterer vi mobning blandt børn?

Når et barn kommer på Julemærkehjem, er de ofte vant til mobbekulturer og har været omgivet en hård tone og dårlige relationer. Derfor er vores hjem ikke mobbe-fri. Men da vi kender børnene og ved, hvad der skal til for at skabe et godt fællesskab, har vi et vågent øje på mobning blandt børnene.

På Julemærkehjemmene tager vi hånd om de oplevelser, som børnene har haft med mobning. Det er vigtigt, at de bearbejder, tilgiver og accepterer det som en del af deres fortid.

Vi oplever ofte, at tilegnelsesfasen kan være kompliceret. Det er ikke nemt for et barn, der har været i konstant forsvarsposition eller har haft hang til at angribe, nu at skulle slappe af og trives i fællesskaber.Det handler om at give børnene en forståelse for, at alle ikke er ens – og ikke behøver at være det. De får en grundlæggende viden om deres egne evner, færdigheder, præferencer og lign.

Bliv en del af fællesskabet

Under opholdet hjælper vi børnene til at se og værdsætte hverdagens små sejre samt til at opmuntre og hjælpe hinanden. At se deres udfordringer i øjnene og acceptere dem, for på den måde at blive klogere på egne styrker. Vi lærer dem om vigtigheden af og glæden ved fællesskabet, og hvordan de bidrager til det gode fællesskab.

For at bidrage til det gode fællesskab kræver det, at man har det godt med sig selv. Børn, der ikke har det godt med sig selv, vil ofte have svært ved at fungere godt i fællesskaber. Det kan komme til udtryk ved, at de er stille, indelukkede, dominerende eller endda ubehagelige. Denne form for opførsel kan være årsag til, at andre børn ikke ønsker at omgås barnet.

Vi arbejder med at give børnene et sundt selvbillede og en ny måde at se sig selv og andre på. Vi viser dem, hvad individuel succes er, og at man altid skal sammenligne sig selv med sig selv – og ikke med andre. Alle børn er forskellige og har forskellige ting med i bagagen.

De fleste børn oplever en markant forbedring efter endt ophold på Julemærkehjemmet. Børnene oplever ikke længere mobning i samme grad, samtidig med at deres livskvalitet stiger markant.

Læs mere om Julemærkehjemmene

Vil du vide mere om et ophold på Julemærkehjemmene?

Støt børnene – Stop mobning

Har du lyst til at støtte børnene og hjælpe os i kampen mod mobning?

Resultater efter ophold på Julemærkehjem:

 • Har oplevet mobning:
  Før ophold 69 % → 14 % et år efter ophold
 • Ser sit eget liv som over middel:
  Før ophold 29 % → 66 % et år efter ophold
 • Har god tro på sig selv:
  Før ophold 36 % → 71 % et år efter ophold
Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®