Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Julemærket 2023 Støttevarer Krea / DIY Kogebøger Julekort Pins Gavemærker Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation Bliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op?
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

Fokus på mobning, trivsel og ensomhed

MOBNING i skolen

Mobning er desværre udbredt i de danske skoler, og mange børn oplever derfor mobning i skoledagen. På Julemærkehjemmene hjælper vi børnene til at kunne forebygge og håndtere mobning i skolen.


Hvad gør mobning ved børn?

Mobning i skolen er et socialt fænomen, der udspiller sig på tværs af både køn og alderstrin. Desværre foregår der mobning på alle folkeskoler. Hver dag er der børn, som har ondt i maven, allerede inden de tager i skole, og mavepinen kan vare hele dagen.

Mobning har store konsekvenser for de børn, der lever med det, men også for fællesskabet i klassen.

En stor del af de børn, der får ophold på Julemærkehjemmene, kommer fra dysfunktionelle skoleklasser, hvor de har oplevet mobning.

På Julemærkehjemmene arbejder vi for en at skabe en god kultur i klasserne og for at skabe trygge rammer for børnene.

pige er blevet mobbet i skolen

Sådan foregår mobning i skolen

Der kan være mange årsager til, at der foregår mobning i skolen. Helt konkret kan et barn blive mobbet, fordi hun har mange fregner, eller fordi hun har svært ved at læse. Men i virkeligheden vil der ofte ligge noget dybere bag.

Foregår der mobning i en klasse, påvirker det alle eleverne. For mobningen bliver en del af klassens kultur. Derfor bliver klassen ikke til et bedre sted at være, hvis mobberen eller offeret bliver fjernet. Det er klassens kultur og klassens fællesskab, der skal omlægges og styrkes.

Fakta om mobning i skolen

Mobning findes i forskellige afskygninger, og det er alle børn, der kan blive involveret i det.

 • Både enkeltpersoner og grupper kan udføre mobning
 • Mobning kan foregå verbalt, fysisk og virtuelt
 • Mobning kan være direkte og indirekte
 • Mobning ændrer magtforholdene mellem mobberne og den mobbede, så den mobbede taber status i klassen

Årsager til mobning i skolen

Når der foregår mobning i skolen, er det ofte fordi gruppedynamikken og de sociale relationer mellem børnene er ugunstige. Det skaber et grundlag for, at mobning kan opstå og udvikle sig.

Mobning i skolen foregår, fordi børn forsøger at sikre sig en plads i fællesskabet. Det er helt afgørende for mennesker at høre til i en gruppe. I folkeskolen skaber børn hierarkier og beslutter sig for, hvem der er de populære, og hvem der er de mindre populære.

Mobning kan forklares ved, at børn forsøger at undgå at miste deres status i hierarkiet. Ved at udelukke andre børn fra fællesskabet, oplever de kontrol og får dermed en følelse af selv at høre til.

Børnene på Julemærkehjem beskriver ofte mobning i skolen som at blive holdt uden for fællesskabet.

Der er flere faktorer i spil, når der opstår mobning i skolen. Fx kan de rammer, som skolen tilbyder eleverne have indflydelse. Her kan der både være tale om de fysiske rammer og de psykiske rammer. Klasselokaler, faciliteter og mængden af plads kan have indflydelse på børnenes trivsel og dermed også bidrage til at skabe grobund for mobning.

Flere typer mobning i skolen

Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan blive mobbet. Overordnet kan man skelne mellem direkte og indirekte mobning.

Direkte mobning henviser til, at handlingerne er synlige. Den direkte mobning indebærer både fysisk og verbal mobning. På Julemærkehjemmene fortæller børnene, at de ofte oplevede skub og nedværdigende tale. De beskriver også, hvordan andre børn tog deres ting såsom blyanter, papir, madpakke, taske eller lign. for at kaste med det, ødelægge det eller gøre nar af det. Derudover beskriver de følelsen af altid at blive valgt fra, eller oplevelser med at blive lukket ude af klasselokalerne eller holdt inde på toilettet.

Bliver man mobbet indirekte, kan handlingerne derimod umiddelbart ikke ses. Mobningen kommer i stedet til udtryk ved blandt andet bagtalelse, rygtedannelse og isolation af offeret.

I mange mobbe-situationer er der tale om både direkte og indirekte former for mobning. I dag hvor mange børn og unge har let adgang til internettet og er på sociale medier, foregår mobning desværre også online.

Bliv klogere på digital mobning.

Forebyggelse af mobning i skolen

Uanset mobningens karakter er mobning i skolen noget, der skal håndteres og afhjælpes, så snart det bliver opdaget. Børnene kan ikke selv løse det, de har brug for hjælp til det.

De børn, der ikke oplever mobning på egen krop, har nemlig ikke en forståelse for de livsvarige konsekvenser, som mobningen kan have for dem, der bliver udsat for det.

Derfor er det nødvendigt, at både skolen og børnenes forældre griber ind og arbejder sammen.

For at komme mobningen til livs handler det ikke blot om at stoppe mobberne, men om at styrke klassens fællesskab og trivsel, så der bliver plads til alle.

Det er vigtigt, at skolens medarbejdere er opmærksomme på at opdage mobning. Lærerne har mulighed for at forme det sociale liv i klassen ved at italesætte eventuelle konflikter og ved at skabe en god kontakt til alle elever i klassen. Samtidig har forældrene en vigtig rolle i at lære børnene om sunde sociale normer. Forældre kan fx støtte deres børn i at lege med alle klassens elever og dermed inkludere dem i fællesskabet.

Kan lærere mobbe eleverne?

Børnene på Julemærkehjem beskriver desværre ofte, at deres lærer går med på mobningen eller på anden vis bidrager til mobningen. Det kan fx være, at lærerne bruger øgenavne eller behandler visse elever anderledes end de andre. Dermed lader de barnet stå tilbage med følelsen af, at deres lærer ikke kan lide dem eller følelsen af at være uden for fællesskabet.

Lærerne spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at forebygge mobning i skolen. Det kræver dog, at de griber ind og deltager aktivt i at opretholde eller ændre kulturen i skoleklassen.

Sådan håndterer vi mobning på Julemærkehjemmene

På Julemærkehjemmene har vi både mobbere og mobbeofre blandt de børn, som får ophold hos os. Mobberne har ofte mere tilfælles med mobbeofrene, end de fleste umiddelbart ville tro. Når børn bliver mobbere, bunder det ofte i lavt selvværd, lav selvtillid eller mistrivsel enten i skolen eller på hjemmefronten. Udfordringer som mobbeofrene også tit kæmper med.

Vi arbejder med børnene på individuelt plan såvel som en del af fællesskabet. Det er vigtigt, at alle børnene får en forståelse for, hvordan de bidrager til den gode kultur i skolen, og hvordan de fremadrettet kan være med til at skabe den gode kultur. Det hjælper til at håndtere og forebygge mobning.

Læs mere om mobning og digital mobning.

Vil du vide mere?

Bliv klogere på digital mobning.

Læs mere om mobning.

Resultater efter ophold på Julemærkehjem:

 • Har oplevet mobning:
  Før ophold 69 % → 14 % et år efter ophold
 • Ser sit eget liv som over middel:
  Før ophold 29 % → 66 % et år efter ophold
 • Har god tro på sig selv:
  Før ophold 36 % → 71 % et år efter ophold
Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®

Køb for 200 kr. og få en gratis gave – gå til webshop