Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation Bliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

bak op om FN’S VERDENSMÅL

Vær med til at skabe en bedre verden for børn. Med mere sundhed og trivsel og mindre ulighed. Når I som virksomhed støtter Julemærkehjemmenes arbejde, er I med til at bakke op om FN's verdensmål.

piger krammer
FN's verdensmål, Julemærkehjemmene
veninder går en tur
gode veninder holder om hinanden

FN's Verdensmål og Julemærkehjemmenes hjælpearbejde

Når du støtter os, støtter du også kampen for en bedre verden for børn i Danmark. Julemærkehjemmene arbejder ud fra FN’s verdensmål i vores daglige arbejde med at hjælpe børn.

På Julemærkehjemmene bruger vi FN’s verdensmål som et pejlemærke for vores arbejde. Da verdensmålene har fokus på klodens fremtid, er de naturligt forbundet med at styrke børns udvikling i en positiv retning.

Vi har valgt tre verdensmål, som vi fokuserer særligt på i vores arbejde med at hjælpe børn.


FN verdensmål 3 - sundhed og trivsel, Julemærkehjemmene piger krammer hinanden

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Alle børn i Danmark har ret til et sundt liv og en hverdag, hvor de trives.

På Julemærkehjemmene arbejder vi målrettet med at styrke børns trivsel og sundhed. Hos os bliver børnene del af et fællesskab, og de oplever, at de har værdi for fællesskabet. I vores trivselsværksteder taler børnene om bl.a. venskab, identitet, livsglæde, og hvad der er vigtigt for dem for at kunne havde det godt med sig selv.

Vores resultater viser, at børnenes trivsel bliver øget efter et ophold.

Et sundt liv handler både om at trives psykisk og fysisk. Når børnene oplever at få venner og være med i et fællesskab, stiger deres selvværd og dermed deres psykiske sundhed.

Den fysiske sundhed bliver bedre, når vi sikrer, at børnene får gode søvnvaner, og de har en hverdag med leg, bevægelse og motion, som nedbringer fysisk inaktivitet. De lærer om gode kostvaner i vores madværksteder og gennem fællesmåltiderne, hvor vi dyrker samværet og sunde madvaner.


FN verdensmål 10 - mindre ulighed, Julemærkehjemmene veninder går en tur

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Alle børn i Danmark skal have lige muligheder, uanset hvilken social baggrund de vokser op med.

Julemærkehjemmene hjælper alle børn, uanset deres baggrund. Da et ophold på et Julemærkehjem er gratis for barnet og dets familie, er der lige adgang for alle børn. Vores undersøgelser viser, at det blandt de børn, som får ophold, er en del, der kommer fra familier, som i mere eller mindre grad er udsatte.

Vi har tilrettelagt opholdet, så alle børn kan være med i aktiviteterne og fællesskabet. Vores skolegang er opdelt i små hold, hvor lærerne har tid til at lytte til det enkelte barn og tilpasse undervisningen til barnets faglige niveau og særlige behov.


FN verdensmål 17 gode veninder holder om hinanden

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Samarbejde skal skabe bedre forhold for børn i Danmark.

Julemærkehjemmene samarbejder med en lang række aktører, myndigheder, virksomheder, fonde og organisationer for at sikre den bedst mulige udvikling for børnene.

Vi er tæt dialog med barnets kommune, både når det får tildelt ophold, og når det efterfølgende vender hjem. Vi samarbejder med andre NGO’er og offentlige organisationer, som kan hjælpe barnet efter endt ophold. Det kan fx være ved at tilbyde fritidsfællesskaber eller hjælp og netværk.

Fonde og virksomheder har mulighed for at donere beløb eller anden form for hjælp og på den måde understøtte vores arbejde til gavn for børn. Vi arbejder sammen med foreninger, virksomheder og andre, der tager initiativ til indsamlingsarrangementer og events, som kan samle bidrag eller skabe opmærksomhed om vores sag.


Hvad er FN’s verdensmål?

  • 17 mål for hvordan vi som verdenssamfund skaber en bæredygtig udvikling for verden frem mod 2030.
  • Verdensmålene har fokus på at udrydde sult og fattigdom, bekæmpe ulighed, løse klimaudfordringer, sikre bedre uddannelse, sundhed, vækst og arbejde til alle.
  • De blev vedtaget den 25. september 2015 i New York af FN’s Generalforsamling.
  • Alle FN’s 193 medlemslande har underskrevet vedtagelsen og dermed forpligter sig til at nå de 17 verdensmål.

Læs mere om verdensmålene

FN's verdensmål, Julemærkehjemmene

Støt børnene!

Bak op om FN's verdensmål

4 måder I kan støtte Julemærkehjemmene på:

  • Giv en erhvervsdonation her og nu
  • Bliv erhvervssponsor og støt os fast
  • Bliv erhvervspartner hos os
  • Indgå et strategisk partnerskab

Social ansvarlighed

Ønsker jeres virksomhed at udvise social ansvarlighed?

Ved at indtænke Julemærkehjemmene i jeres CSR-strategi kan I være med til at gøre en forskel for børn, der kæmper med mobning, ensomhed og mistrivsel.

Gør en forskel!

Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®