Få vores nyhedsbrev

Følg børnene og få historier fra Julemærkehjemmene og information om hjælpearbejdet!

Nej takJa tak

JulemærkerNytrykSærarkPinsKogebøgerStøttevarere-Støttemærket
Vores arbejde Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en VirksomhedsGaveBliv VirksomhedsVenBliv ErhvervsPartnerFå inspiratione-Støttemærket
Mød børneneSe videoerSe opskrifterFå vores nyhedsbrev
Ansøg om opholdOm hjemmeneSådan hjælper viSpørgsmål og svarTema om mobningInformationsmøder
Kontakt JulemærkefondenEr du blevet ringet op?Find medarbejderLedige stillingerKontakt Julemærkehjemmene
Støt nu
top

Julemærkehjemmene

Giver børn en ny start


 

Trivsel gennem pædagogik

Fællesskab - troværdighed - engagement og udvikling
- Sådan arbejder vi med sociale kompetencer


 

Med udgangspunkt i vores værdier - fællesskab - troværdighed - engagement og udvikling, tager vi ansvar for at skabe en forudsigelig hverdag for børnene, og vi har en struktur, der gør hvert enkelt barn synligt.

Vores dagligdag er struktureret med høj grad af forudsigelighed og genkendelighed. Det giver børnene tryghed og ro til udvikling, at de kender dagsrytmen i forhold til dagens start, måltider, skole, aktiviteter og sengetid.

Vi ved også, at en god og stabil døgnrytme er afgørende for børns sundhed, indlæringsevne og trivsel.

Vores hverdag indeholder meget motion og har stor fokus på læring om sund mad. Vi har fokus på at vise børnene og deres familier, at de kan vælge en anden kost, end de måske er vant til, og at der findes motionsformer for alle. Det valg vil familien altid stå overfor, og derfor er det noget af det vigtigste at give børn og familier med som læring af et ophold på et Julemærkehjem.

Læs mere om ...

Fællesskab

Samvær og gode venskaber er vigtige for både børn, unge og voksne.

I den daglige pædagogiske praksis vægter vi fælleskabet på Julemærkehjemmene. Det er vores mål, at børnene bliver en del af et større fælleskab, hvor de oplever sammenhold, støtte og omsorg. Samtidig gør vi meget ud af at lære børnene det ansvar og den adfærd, der er nødvendig for at være i et fælleskab.

På børnemøder og i dagligdagen med børnene arbejder vi aktivt med, at alle børnene kan give udtryk for deres gode og dårlige oplevelser. Børnene kan rådgive hinanden, men også guides af de voksne til at indgå konstruktive aftaler indbyrdes. Fællesskabet er et vigtigt element i stort set alt, vi foretager os på Julemærkehjemmene.

Børnene skal deltage i den daglige motion. Vi tilstræber en variation af aktiviteter i håb om, at børnene kan finde inspiration til det, de vil dyrke, når de kommer hjem. Vi udfordrer børnene, så de overskrider egne grænser og oplever så mange succeser som muligt.

Troværdighed

Som medarbejdere på Julemærkehjemmene gør vi en stor indsats for at være troværdige i vores daglige arbejde. Vi er tydelige og troværdige voksne, der gør vores yderste for at se det enkelte barn og den enkelte families udviklingspotentiale.

I det nære arbejde med børnene er vi tydelige i vores krav og omsorg for hvert enkelt barn. Vi holder, hvad vi lover og viser, at vi er voksne, der tager ansvar - også i svære situationer. I forhold til samarbejdet med forældre og kommuner, lægger vi vægt på åbenhed og høj grad af involvering.

Vi tilstræber, at hvert barn har voksne omkring sig, der tager ansvaret for barnet både før, under og efter opholdet, og at der løbende er den nødvendige kommunikation med forældrene og hjemkommunen. Vores arbejdstid er tilrettelagt, så vi bedst muligt kan tage hånd om det enkelte barn og familien, både når det gælder forbesøg, modtagelse, forældredag, slutsamtale samt opfølgning.

Voksenkontakt og dialog med barnet er vigtigt.

Udvikling

Vores fornemmeste opgave er, at støtte og hjælpe barnet og familien til at udvikle barnets selvværd og kompetencer med henblik på at ændre livsstil under opholdet og ikke mindst at fastholde de nye vaner efter opholdet på Julemærkehjemmet. Vi har positive forventninger til vores børn og familier, og vi anerkender de udfordringer, der er forbundet med et ophold. De forventninger vi har, er realistiske og tager udgangspunkt i familiernes ressourcer.

Vi tilstræber at skabe rum for positiv udvikling og oplevelse af sejre. På Julemærkehjemmene tilbyder vi børnene et miljø med varme, omsorg, humor, tryghed og læring.

Gennem dialog og oplæg giver vi vores viden og erfaringer videre, og vi går ikke af vejen for at tale om forhold, der kan være ømtålelige. Vi tror på, at vi skal italesætte problemerne for at kunne gøre noget ved dem.

Vi ønsker, at familierne har forventninger til os. Det forpligter os, vi gør os umage, og vi modtager gerne kritik, da det giver os mulighed for udvikling og skaber læring.

Vores arbejde

Det nytter - se børnenes resultater!

Læs hvordan vi hjælper børn i Danmark til et bedre liv.


Engagement

Arbejdet med børnene er præget af engagement til at hjælpe det enkelte barn i dets trivsel og udvikling, og vi gør vores bedste for, at hver dag er en god dag for et barn på Julemærkehjem.

Vores pædagogiske tilgang til børnene og familierne er en anerkendende pædagogik, hvor alle er ligeværdige og skal ses som mennesker, der gør deres bedste ud fra de ressourcer, de har til rådighed.

At arbejde anerkendende betyder for os, at vi har en særlig forpligtigelse til: At se, høre hvert og forstå hvert enkelt barn og familie

På Julemærkehjemmene bliver det enkelte barn set

Børn i trivsel er glade børn


Vi anerkender børnene og deres familier for det liv, de har levet og de udfordringer, de har. Vi ser fremad og giver børnene og familierne flere ressourcer til at takle de udfordringer, de møder. Det vil vi gerne give dem via en ligeværdig guidning i nye handlemuligheder. Vi tror på, at positiv menneskelig udvikling fordres gennem ros, anerkendelse og positive forventninger.

Vi mener, at børns adfærd er afgørende for, hvordan de bliver mødt og set på af omverdenen, og dermed hvilken social status de får. Vi vægter højt, at lære børnene en hensigtsmæssig adfærd, der gør, at andre børn og voksne synes, de er rare at være sammen med. Derfor har vi blandt andet fokus på bordskik, måden vi taler til hinanden på og måden vi er sammen på i fælleskabet. Vi lærer børnene ”gode manerer”, da vi tror på, at det vil give dem sejre i deres sociale liv fremover.

Det kan virke lidt gammeldags, men vi er af den overbevisning, at børn, der er høflige, hjælpsomme og taler ordentligt til andre, bliver mødt positivt af omverdenen.

Vi tager ansvar for mange fælles aktiviteter og skaber rammer, hvor børnene kan danne venskaber. Det er en af grundene til, at børnene kun har adgang til deres mobiltelefoner i begrænset tidsrum.

Vi skal løbende samle penge ind for at hjælpe de mange børn, der søger ophold hos os. Vi eksisterer alene på baggrund af de midler, vi samler ind. Derfor inddrages medarbejdere, børn og familier aktivt i dette arbejde. Det gør vi blandt andet ved at være til stede og bakke op, når andre arrangerer aktiviteter eller indsamlinger for os. Børnene viser vore mange gæster rundt i huset, og hjælper aktivt med at skaffe Julemærkevenner.

Hverdagen på Julemærkehjemmene er fuld af krav, fordi vi mener, at krav er udtryk for tillid. Vi giver det enkelte barn den støtte og hjælp, det har brug for, for at barnet får troen på egne evner og værdi.

Vi gør vores bedste for, at hver dag er en god dag for hvert enkelt barn på et Julemærkehjem!

TEATER MOD MOBNING

Teater mod mobning

Hån, tilråb og udelukkelse fra leg og fællesskab. Rigtig mange af de børn, der kommer på Julemærkehjem, har været ofre for modbydelig mobning.

Dukketeater hjælper dem til at tale om og bearbejde mobningens dybe ar på sjælen.

FOKUS PÅ TRIVSEL

Mobning, trivsel, selvværd og ensomhed

Hvad skal man gøre som forælder eller pårørende, hvis et barn mistrives, har lavt selvværd, føler sig forkert, bliver mobbet eller ikke har venner?

Vi har samlet vores mange års erfaringer med børn i et stort tema om mobning, ensomhed og trivsel.

ssssss