Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation Bliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

Sådan arbejder vi

Opholdet på Julemærkehjem blev et vendepunkt for Signe

Julemærkehjemmene har i de senere år intensiveret samarbejdet med børnenes hjemkommuner. Målet er at sikre børnene et endnu større og varigt udbytte af opholdet på Julemærkehjemmet.

Freja og Louise på besøg på Liljeborg
Emilie Gellert Andersen, sundhedsfaglig medarbejder i Odense Kommune (tv.) og Karina Vium og Signe Vium, der har været på Julemærkehjemmet Skælskør.

Det banker let på døren i det lyse modtagerum i Odense Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesafdeling. Sundhedsfaglig medarbejder Emilie Gellert Andersen rejser sig og åbner døren for en storsmilende Signe Vium, 14 år fra Odense, efterfulgt af sin mor, Karina.

Efter hjertelige hilsner sætter de tre sig ned omkring et bord og indleder en hyggelig samtale. Signe var for bare et år siden et helt andet sted i sit pigeliv end nu. Dengang var hun tit ked af det, ked af sig selv - og hun krøb som oftest lydløst langs væggene, som hendes mor beskriver det. En dag tog Signes lærere heldigvis affære.

"De kunne jo se, at der var noget galt. Jeg var trist, fulgte aldrig med i timerne og havde også taget lidt for meget på. Så mine lærere kontaktede en dag sundhedsplejersken på skolen, som derefter tog en snak med mig," husker Signe.


Om opholdet på Julemærkehjem: "Det var så fedt"

På baggrund af denne samtale blev Signe snart efter henvist til kommunen, og her kommer Emilie Gellert Andersen igen ind i billedet. Hun er blandt andet ansat til at køre vejledningsforløb og koordinere samarbejdet med det tilknyttede Julemærkehjem i Skælskør. Efter en dialog mellem Emilie, Signe og hendes familie blev beslutningen om søge om ophold på Julemærkehjem truffet.

Det har ingen af dem fortrudt. Opholdet på Julemærkehjemmet i Skælskør blev nemlig et klart vendepunkt for Signe og resten af familien.

"Det var så fedt alt sammen, men jeg havde det også sådan fra starten, at nu skulle der bare ske noget. Nu skulle jeg have det godt igen. Hjemveen forsvandt efter et par dage, fordi jeg fik så mange nye venner, som jeg kunne snakke med. Derefter gik det bare super stærkt, og jeg var topmotiveret hele vejen igennem. Det er jeg faktisk stadig, lyder det med overbevisning fra Signe, om hvem det er svært at tro, at hun har været helt nede at skrabe selvværdets bund."

Den 14-årige holder efter opholdet den sunde linje og passer sine ting. Hun danser, spiller håndbold flere gange om ugen og går i motionscenter. Med skiftende intervaller mødes hun med Emilie fra Odense Kommune og får en snak om trivsel og gode vaner. Derudover har hun et fritidsjob og skolen, selvfølgelig.

Jeg fik så mange nye venner, som jeg kunne snakke med. Derefter gik det bare super stærkt, og jeg var topmotiveret hele vejen igennem. Det er jeg faktisk stadig.

Signe Vium, Julemærkebarn, Julemærkehjemmet Skælskør

Signes mor kan ikke få armene ned

Signes mor, Karina, kan næsten ikke få armene ned:

"Signe holdt oplæg foran 80 børn og voksne til en informationsaften, som Julemærkehjemmet arrangerede på Fyn. Det føltes vanvittigt godt. Det var utænkeligt for et år siden," siger Karina med blanke øjne – og fortsætter."

"Vi har følt os båret på hænder og fødder inden, under og efter opholdet. Alle har taget sig godt af os – ikke mindst Emilie og de andre fra kommunen", siger hun og fremhæver også kommunens fritidsvejleder, som tog kontakt til familien, inden Signe vendte hjem fra Julemærkehjemmet:

"Signe sagde, at hun gerne vil danse – og så oplistede han mulighederne. Ren luksus. Hun og de andre, der modtager fritidsvejledning, bliver nogle gange endda både hentet og bragt til deres aktiviteter – og der er opstået en form for holdånd og fællesskab. Det er bare skønt," opsummerer Karina.


Julemærkefonden øger samarbejde til gavn for børnene

Som Signes historie viser, øges effekten af et ophold på Julemærkehjem jo bedre og mere samarbejde, der er mellem Julemærkehjemmet, familien, kommunen og barnet – både før, under og efter opholdet. Derfor har Julemærkefonden også investeret i at udbygge opfølgningsindsatsen på de enkelte hjem. Det er opfølgningskoordinatorer på hjemmemen, der har ansvaret for at bygge bro mellem barnets ophold og hverdagen, familien og kommunen derhjemme.

Opfølgningskoordinator Julie Hougaard Christensen fra Julemærkehjemmet Skælskør melder, at det over en bred kam går fremad med at styrke disse samarbejder. Og her er relation til familien hjemkommune et vigtigt nyt indsatsområde:

"Det går generelt rigtig godt med at få lavet samarbejdsaftaler, der matcher de enkelte kommuner og præcis det setup, de har der. Pengene er jo ikke lige store alle steder, men jeg mærker overalt en stor velvillighed omkring at gøre det ypperste for børnene, når de kommer tilbage fra Julemærkehjemmet," siger Julie.

Pædagog med børn - Julemærkehjemmet Skælskør
Opfølgningskoordinator Julie Hougaard Christensen fra Julemærkehjemmet Skælskør sammen med børn fra hjemmet.

Det gode eksempel

Odense Kommune er en af duksene i klassen. Kommunen bliver ikke fremhævet for at pege fingre ad andre – men udelukkende som kilde til inspiration, forsikrer opfølgningskoordinatoren:

"Odense er en af vores største samarbejdspartnere og lykkeligvis også en rigtig god samarbejdspartner. Det gode er først og fremmest, at der er overskuelighed. Det er de samme personer i kommunen, vi kommunikerer med hver gang. Alle kender hinandens kompetencer og historik, hvilket letter arbejdsgangen," forklarer Julie.

Overskueligheden gavner også familierne direkte:

"Kommunen skriver tidligt i forløbet og lykønsker med opholdet på Julemærkehjemmet, og allerede her bliver der sat navn på familiens kontaktperson. Det skaber grobund for et tillidsfuldt samarbejde. I Odenses tilfælde kan dette samarbejde endda fortsætte så længe, det giver mening for familien. Det er naturligvis også en fordel,” pointerer opfølgningskoordinatoren.


Julemærkehjemmene forstærker netværksdelen

Julemærkehjemmene faciliterer et årligt netværksmøde for kommunerne, hvor der er oplæg og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Sigtet er at formidle viden, men også at styrke samarbejdet kommunerne imellem.

"Målet er en ensrettet, god opfølgningsindsats i hele landet. Det opnår vi ved at trække på samme hammel og lære af hinanden. Et ophold på Julemærkehjem er ofte begyndelsen til løsning af problemerne, og et efterfølgende årelangt arbejde står familien selv for derhjemme. Det kræver ofte støtte fra kommunen, hvis det skal lykkes til fulde, påpeger Julie.

Hun opfordrer derfor kommunerne til at ’fortsætte snakken hjemme’ og løbende hjælpes ad.

"Det er godt givet ud, for i den anden ende kommer der jo glade børn ud, som en dag bliver til velfungerende borgere, som igen kan og vil spille en aktiv rolle i lokalsamfundet."


Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®