Nyhedsbrev

Få en gratis kalender - Julemærkehjemmene

Få spændende historier og information fra Julemærkehjemmene direkte i din mailboks.

Nej takJa tak

Nytryk Støttevarer Krea / DIY Julemærket 2023 Kogebøger  Gavebevis e-Julemærket
Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en donation Bliv erhvervssponsor Bliv erhvervspartner Bliv strategisk partner
Mød børneneOpskrifter Se videoer Få vores nyhedsbrev
Pædagogisk tilgang Dagligdagen Samarbejde om barnet Børnenes udvikling
Kontakt Julemærkefonden Kontakt Julemærkehjemmene Find medarbejder Ledige stillinger Er du blevet ringet op? Presse
Ansøg om ophold Om hjemmene Børnenes udfordringer Informationsmøder
Støt nu

Det gode fællesskab i stalden

Det gode fællesskab i stalden

Hvordan kan du som barn, forælder, ridelærer, ansvarlig for en rideklub eller andet være med til at gøre hverdagen i stalden endnu bedre for alle? Hvordan er kulturen i jeres stald? Er alle med i fællesskabet eller dannes der kliker, hvor nogle er med og andre holdes udenfor?

veninder i det gode fællesskab

Se vores gode råd og ideer til, hvordan du som voksen kan lytte til børnene og være med til at skabe en god kultur på staldgangen. En kultur, hvor der bliver plads til alle, tonen er god, og oplevelsen af at have noget sammen – alle sammen – er det grundlæggende.


Hjælp til at bryde den negative cirkel

De råber øgenavne efter ham, når han træder ind i skolegården om morgenen. De undlader bevidst at invitere hende med i deres Facebook-gruppe. De sender sms’er med trusler og grimme ord til ham, når han sidder derhjemme om eftermiddagen.

Mobning blandt børn kan foregå på mange måder. Det kan være skældsord, skub og slag. Det kan være, at barnet bliver bagtalt eller holdt udenfor fællesskabet. Og så kan det både ske i den fysiske virkelighed og på de digitale medier.

Mobning er et af de mest udtalte problemer hos de børn, der kommer på Julemærkehjem. Mange af børnene har oplevet at blive mobbet, mens enkelte har været dem, der har mobbet andre.

Når børnene kommer på Julemærkehjem, arbejder vi med at bryde den negative cirkel, de er kommet ind i. Vi giver børnene en dagligdag, hvor der er tid og plads til, at vi kan støtte dem i at bygge nye positive fortællinger op om dem selv.

På Julemærkehjemmene hjælper vi børn, der mistrives. Børn, der bliver mobbet, er ensomme og ikke tror, de er gode nok. Fælles for dem er, at de har brug for hjælp til at genfinde troen på dem selv og livet. For mange af dem bliver opholdet starten på en ny og lysere hverdag med bedre mental og fysisk styrke.


Mobning er et socialt problem

På Julemærkehjemmene er vi vant til at tage imod børn, som har oplevet mobning i deres hverdag. Ca. halvdelen af alle de børn, som kommer på Julemærkehjem, har oplevet problemer med mobning.

Vi betragter mobning som et socialt problem. Roden til mobningen ligger sjældent i det enkelte barn, men i stedet i kulturen og i de fællesskaber, børnene er med i. Derfor kan et barn sagtens opleve at blive behandlet godt i et miljø, i f.eks. sportsklubben samtidig med, at det bliver mobbet i skolen.

Når mobning er et kulturelt problem, er det ikke børnenes ansvar at løse det. Det er op til de voksne som eksempelvis lærere, trænere og forældre at gribe ind for at få det stoppet.

børn i bevægelse

Fællesskabet er vejen frem

Et af nøgleordene for opholdet på Julemærkehjem er fællesskab. Vi tror på, at alle børn har værdi for fællesskabet. Derfor er de daglige aktiviteter på Julemærkehjemmene inkluderende, og børnene deltager i forskellige grupper på tværs af alder og køn.

I aktiviteterne har vi fokus på at styrke det gode fællesskab. De voksne deltager også, hvilket er med til at give børnene tryghed til at udfolde sig. Vi støtter børnene i at indgå i sociale grupper til gavn for alle. Vi lærer dem om styrken og glæden i fællesskabet, og hvordan man selv bidrager til det gode fællesskab.

Mange af børnene har været vant til at se fællesskaber udefra. De er blevet fravalgt, når der skulle deles hold til fodboldkampen, eller de er ikke blevet inviteret med til legeaftaler og fødselsdage. Derfor er det en succes for dem at opleve ikke kun at være med i en gruppe, men også at kunne give noget tilbage til gruppen.

Skab forståelse og positive relationer

Mange børn, der har være udsat for mobning, er blevet vant til en hård og ukærlig omgangstone. Det tager tid at vænne sig fra den, og det kræver øvelse at sige, hvad man mener, uden at bruge skældsord.

Derfor er vi i dagligdagen på Julemærkehjemmene meget bevidste om vores ordvalg. Vi lærer børnene at skelne mellem stødende og positive tilkendegivelser samt at forstå hinandens intentioner.

Vi har stor fokus på, at børnene lærer at respektere hinanden. For eksempel må de som udgangspunkt ikke afvise hinanden ved ikke at ville sidde ved siden af hinanden eller ikke at ville dele værelse. I stedet fokuserer vi på, at børnene lærer at hjælpe hinanden. På den måde understøtter vi hele tide de positive relationer.


Vi sætter ord på mobning

Når børnene starter deres ophold, har mange dårlige oplevelser med sig i bagagen. Vi sørger for at tale åbent om dem, for det er vigtigt, at de bearbejder, tilgiver og accepterer det som en del af deres fortid.

I vores trivselsværksteder taler vi om venskaber, fællesskaber og mobning. Børnene lærer at sætte ord på, hvornår man er en god ven, og hvad der gør en gruppe rar at være i.

Trivselsværkstederne er betydningsfulde for børnene i forhold til at danne relationer til de andre børn. Børnene oplever, at de ikke er alene med deres problemer, men at andre børn også har været i samme situation og måske tænkt og følt det samme.

Samtalerne er med til at skabe en tilknytning imellem børnene baseret på tillid, tryghed og ligeværd. De oplever, at de kan øve sig på at være den, de er, uden at være bange for at blive holdt udenfor, drillet eller kaldt øgenavne.

Fakta om mobning:

Som forælder kan du være med til at forebygge mobning blandt børn. Både til gavn for dit eget barn og de fællesskaber, dit barn er med i. læs mere om:

  • Hvornår er det mobning, og hvornår er det drilleri?
    Det kan være svært at afgøre præcist, hvor grænsen mellem drillerier og mobning går. 
  • Tegn på at et barn bliver mobbet
    Som voksen kan man være opmærksom på handlinger hos et barn, som kan være tegn på, at barnet er udsat for mobning.
  • Konsekvenser ved mobning
    Her er en række negative mønstre, som forældre har oplevet hos deres børn, før de kom på Julemærkehjem:

Dreng på Julemærkehjem

Jeg blev drillet gennem fire år

For 14-årige Rasmus var hver dag i skolen en kamp. Han blev kaldt øgenavne og holdt udenfor i så slem en grad, at han fik stress og angst. Opholdet på Julemærkehjemmet har dog givet han modet tilbage.


En ny historie for børnene

På Julemærkehjemmene arbejder vi med at give børnene et positivt selvbillede og en ny måde at se sig selv og andre på. Ved at give børnene de rigtige værktøjer ser vi markante forbedringer i børnenes selvværd og i deres videre liv efter endt ophold hos Julemærkehjemmene. Vores undersøgelser viser, at børnene ikke længere oplever mobning i samme grad samtidig med, at deres livskvalitet stiger markant. På den måde giver vi børnene en ny start på livet.

Persondatapolitik og cookiesSalgs- og leveringsbetingelser

© 2024 JULEMÆRKEFONDEN — Designed by DAN®