Tilmeld nyhedsbrev

Få historier fra Julemærkehjemmene og anden information om hjælparbejdet - direkte i din indbakke!

Giv et bidrag
Støt børnene
Støt som virksomhed
Ansøg om ophold
top
Print side E-mail side 

Det nytter - se børnenes resultater her!

(Se i øvrigt SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærds evaluering af projektet Øget Udbytte her)

Livskvalitet
72 procent af børnene havde inden starten på opholdet oplevet mobning. 12 måneder efter afslutningen på Julemærkehjemmet er dette tal faldet til 14 procent.

Inden start på Julemærkehjemmet definerede 32 procent af børnene deres liv som over middel.
12 måneder efter endt ophold er dette tal steget til 68 procent en forøgelse på 36 procent.

En af grunden hertil kan være deres øgede tro på sig selv. Inden starten på Julemærkehjem har 40 procent af børnene en god tro på sig selv. 12 måneder efter endt ophold føler 73 procent af børnene, at de har en god tro på sig selv.

Livskvalitet

Start ophold

12 måneder efter ophold

Oplever mobning i hverdagen

72 %

14 %

Føler deres liv er over middel

32 %

68 %

God tro på sig selv

40 %

73 %


Forældrenes vurdering

Ved starten på ophold følte kun seks procent af forældrene, at deres barn ikke havde problemer i hverdagen. 12 måneder efter endt ophold er dette tal steget til 36 procent.

17 procent af forældrene mener, at deres barn oplever mobning i hverdagen. Det står i kontrast til børnenes egne udsagn, hvor 72 procent føler, at de bliver mobbet. Samme kontrast gør sig gældende 12 måneder efter, hvor 14 procent af børnene føler, at de bliver udsat for mobning, mens blot 4 procent af forældrene oplever dette problem hos deres barn.

Efter endt ophold vurderer 90 procent af forældrene, at deres barns livskvalitet ligger over middel, hvor det inden starten på opholdet blot var 25 procent. Dog falder tallet en smule 12 måneder efter udskrivning, hvor 69 procent af forældrene, at deres barns livskvalitet er over middel.

Forældre

Start ophold

12 måneder efter ophold

Ingen problemer i hverdagen

6 %

36 %

Livskvalitet over middel

25 %

69 %

Barnet oplever mobning i hverdagen

17 %

4 %


Kost
Inden start på Julemærkehjem spiste 45 procent af børnene morgenmad hver dag og 56 procent frokost. 12 måneder efter ophold ligger tallene på 48 procent i forhold til morgenmad og 52 procent i forhold til frokost. Der er altså en negativ udvikling i forhold til at huske frokost hver dag.

Morgenmad og frokost

Start ophold

12 måneder efter ophold

Morgenmad hver dag

45 %

48 %

Frokost hver dag

56 %

52 %

Aldrig morgenmad

8 %

5 %

Aldrig frokost

1 %

1 %


Kost i familien

Generelt set kan der spores en ændring i familiernes kostvaner fra starten af opholdt til det slutter.
91 procent af familierne følger et eller flere af kostrådene fra Julemærkehjemmene.

Især opmærksomhed omkring portionsstørrelserne ændrer sig markant i løbet af børnenes ophold. Hvor 57 procent af familierne var opmærksomme på dette inden starten på opholdet, ligger det efter 10 ugers ophold på 92 procent.
Selvom der er fremgang på alle punkter, må der dog påpeges, at opfordringen omkring ugeplan for måltider og indkøb ikke bider sig fast hos familierne. Trods en lille fremgang fra start til slut ophold vælger kun 27 procent af familierne at planlægge ugens måltider.

Kostvaner - familien

Start ophold

Slut ophold

Opmærksom på portionsstørrelser

57 %

92 %

Ugeplan for måltider

16 %

27 %

Følger Julemærkehjemmets kostråd

Nej

Ja

9 %

91 %


Aktivitet
Et ophold på Julemærkehjem rykker på børnenes aktivitetsniveau i fritiden. Hvor 37 procent af børnene var aktive tre eller flere gange om ugen inden starten på deres ophold, ligger det tal på 53 procent 12 måneder efter endt ophold. Det kan også ses i forhold til familierne. 12 måneder efter ophold har 78 procent ændret familiens motionsvaner.

Fysisk aktive over tre gange om ugen

Start ophold

12 måneder efter endt ophold

Fritid

37 %

53 %

Skole

32 %

51 %

Har familien ændret motionsvaner

Ja

Nej

12 måneder efter ophold

78 %

22 %


BMI
Der er ingen tvivl om, at børnene igennem deres ophold på Julemærkehjem får redskaber til at tabe sig. Fra start til slut ophold går 25 procent af børnene fra at være overvægtige til at lande på normalvægt. Efter 12 måneder er tallet steget til 28 procent. Desværre ses der også en forøgelse i antallet af svært overvægtige børn. Fra slut ophold til 12 måneder ses en lille stigning i svær overvægt.

Vægt

Start ophold

Slut ophold

12 måneder efter ophold

Normal vægt

1 %

26 %

28 %

Overvægt

37 %

56 %

50 %

Svær overvægt

62 %

18 %

22 %


Barnets vurdering af opholdet

Generelt set er hovedparten af børnene tilfredse med deres ophold på Julemærkehjem. Især følelsen af at tabe sig og få nye venner scorer højt hos børnene. På den negative side synes børnene, at det kan være svært med hjemve og at skulle undvære deres mobiltelefon.

Hvad er det bedste ved at være på Julemærkehjem?

At få nye venner

At tabe sig

At spise sund mad

At dyrke motion

Andet

28 %

26 %

20 %

22 %

5 %

Hvad er det værste ved at være på Julemærkehjem?

Hjemve

Regler

Sengetider

Ingen mobiltelefon

Andet

27 %

17 %

18 %

29 %

8 %


Skole:

Efter endt ophold på Julemærkehjem, stiger børnenes forhold til skole positivt.
40 procent af børnene svarer, at de altid er glade for at gå i skole 12 måneder efter deres ophold. En forøgelse på 14 procent.

Skolegang

Inden ophold

12 måneder efter ophold

Altid

26 %

40 %

Glad for at gå i skole altid eller ofte

66 %

77 %Støt sagen